Aanvragen van een huisbezoek
In geval van een dringend medisch noodgeval kan u hiervoor steeds bellen (03/8893948).
Voor alle andere huisbezoeken vragen wij u vriendelijk om voor 10u te bellen. Dit om zo efficiƫnt mogelijk de werkplanning op te stellen.
Meedelen van onderzoeksresultaten
Dr. De Bondt: maandag en dinsdag tussen 18u en 20u, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 11u30. Op deze momenten komt u eerst bij Els, onze praktijkassistente terecht. Aan de hand van de notitie van de dokter bij de onderzoeksresultaten zal zij u deze meedelen of u een afspraak geven indien de dokter dit genoteerd heeft. Indien nodig kan zij Dr. De Bondt doorverbinden of op een later moment laten terugbellen voor verdere informatie.
Dr. Macharis: elke werkdag (behalve donderdag) tussen 9u00 en 11u00 of tussen 19u00 en 20u00 (behalve dinsdag en donderdag)
Dr. Wille: maandag en dinsdag tussen 18u en 20u. Op deze momenten komt u eerst bij Els, onze praktijkassistente terecht. Zij zal u, indien mogelijk, op aangeven van Dr. Wille de resultaten volledig of deels doorgeven. Els kan Dr. Wille op dat moment ook doorverbinden of, indien Dr. Wille wegens de consultaties even niet aan de telefoon kan komen uw nummer noteren zodat Dr. Wille u later kan terugbellen of kan mailen of antwoorden via Helena.
Beperk de telefonische contacten met de dokter zelf tot het strikt noodzakelijke en hou het bij korte vragen. Voor een uitvoerige bespreking van een probleem of van resultaten maakt u best een afspraak.
Attesten/
voorschriften

Belangrijk: het is ons door het RIZIV verboden om eender welk voorschrift af te leveren buiten de context van een consultatie en attesten af te leveren die niet stroken met de waarheid.
De inname van medicatie vergt een regelmatige medische controle. Het bekomen van een medicatievoorschrift los van een consultatie of huisbezoek proberen we te vermijden. Alle voorschriften worden bij voorkeur meegegeven tijdens de consultatie.Uw arts zal samen met u bespreken hoe vaak u op controle dient te komen en zal dan voldoende voorschriften meegeven tot de volgende consultatie of huisbezoek.

Een persoonlijk contact met de dokter is eveneens noodzakelijk voor :

  • Een voorschrift voor een behandeling vb. kinesitherapie
  • De aanvraag van een onderzoek vb. radiografie
  • Het invullen van allerhande attesten vb. sportattest
  • het opmaken van een afwezigheidsattest