Voor bloedafnames kan u elke dag terecht bij Els Huyghe, verpleegkundige. Zij prikt bloed op de praktijk, u dient plaats te nemen in de eerste wachtzaal. Belangrijk is dat u enkele dagen later bij iemand van de artsen een afspraak maakt om de bloedresultaten te bespreken of telefonisch contact opneemt om indien nodig een gepaste aanpak of behandeling in te stellen. Aangezien wij dagelijks veel resultaten zien binnenkomen bovenop onze consultaties en huisbezoeken, is het niet mogelijk voor ons zelf met u contact op te nemen om resultaten mee te delen. U hebt als patiĆ«nt de verantwoordelijkheid om zelf met ons contact op te nemen, hetzij telefonisch (indien zo afgesproken met uw arts) hetzij (en bij voorkeur) via een consultatie. 

U kan voor de bloedafname ofwel telefonisch een afspraak maken via Els, ofwel online via de website (u vindt de verpleegkundige ook in het keuzemenu bij de artsen). Bij het maken van de afspraak is het aan te raden kort te vermelden waarom u uw bloed wilt laten prikken (bv. algemeen nazicht, zwangerschapsopvolging, SOA screening, enz.)

Indien u zich moeilijk kan vrijmaken op een weekdag, kan u op zaterdag terecht bij klinisch labo Medina (https://www.medina.be/nl/bloedafname/locaties) ofwel bij het klinisch labo van een ziekenhuis in de buurt. In dit geval hebt u een aanvraagformulier nodig om mee te nemen. Gelieve hiervoor dan ook contact op te nemen met uw arts.