GRIEPVACCINATIE 2020-2021

De jaarlijkse griepvaccinatie periode is weer in aantocht.

Ook dit jaar plannen we twee zaterdagvoormiddagen in waarop we de griepvaccinaties laten doorgaan.

Om de coronamaatregelen in acht te houden vragen wij dit jaar om WEL EEN AFSPRAAK te maken

op deze vaccinatie-momenten. 


Zaterdagvoormiddag 14 november 2020 van 08:00 tot 12:00

Zaterdagvoormiddag 21 november 2020 van 08:00 tot 12:00


Daarnaast is het ook mogelijk om OP AFSPRAAK langs te komen bij Els, de praktijkassistente:

vanaf november 2020 op maandag, dinsdag of vrijdag van 13:00 tot 15:00


Afspraken voor vaccinatie kunnen enkel telefonisch gemaakt worden.


Wij vaccineren op deze momenten personen die ENKEL hun vaccin willen laten zetten. Voor andere medische vragen en/of voorschriften dient u tijdens de week een afspraak te maken; deze vragen zullen op de vaccinatie-momenten dus NIET behandeld worden.

Start nieuwe medewerker: Psychologe Antje Simon

Beste Patiënten


Sedert 1 oktober 2020 versterkt Antje Simon als klinisch psycholoog (Erkenningsnummer: 309433) het team van Dr. Maria De Bondt, Dr. Saskia Wille, Dr. Nancy Macharis, Dr. Jitse Maes en Dr. Lotte Nees. Antje is afkomstig uit Puurs-Sint-Amands. In juni 2020 behaalde ze haar diploma Master in de psychologie (Master of Science: MSc) aan de Katholieke Universiteit Leuven.


Antje biedt individuele therapie aan en richt zich tot de leeftijdsgroep jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Als psycholoog werkt zij vraaggericht en niet aanbodgericht. Dit betekent dat het therapieaanbod wordt afgestemd naargelang de hulpvraag en in samenspraak met de cliënt.


U kan zelfstandig een afspraak maken via de website. Het is ook mogelijk om telefonisch (tel. +32471209174) en via e-mail (eb.nomisejtna@ofni ) contact op te nemen.


Prijs voor een consult: €55

Duur van de sessie: 45 minuten


BELANGRIJKE INFORMATIE AANGAANDE CORONA-VIRUS 

Er zijn weer nieuwe maatregelen van kracht; dit laat ons toe om terug dichter te komen bij de 'normale' werking van de praktijk. Volgende regels blijven wel van kracht:

 • Het is opnieuw mogelijk om online afspraken te maken. We vragen uitdrukkelijk om DUIDELIJK de reden van uw klacht te vermelden. Indien u koorts, hoest, kortademigheid, pijn op de borst, verlies van geur en/of smaak of andere luchtwegklachten heeft: GELIEVE TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN EN GEEN ONLINE AFSPRAAK IN TE PLANNEN.

 • Indien u voorschriften, attesten of documenten nodig hebt, wordt de voorkeur gegeven dit via Helena (ons elektronisch patiëntenportaal) of mail aan u te bezorgen. Het aanvragen hiervan gebeurt bij voorkeur telefonisch of via mail. Via Helena kan u niet rechtstreeks voorschriften aanvragen! Documenten afhalen op de praktijk is nog steeds niet aangewezen.

 •  Wegens overvloed aan telefoons, mails, de drukte in de praktijk en ook onze verplichte shiften op de triageposten, kan het soms even duren eer u antwoord zal krijgen via telefoon of mail igv niet-dringende medische problemen. Urgente medische zaken worden natuurlijk zo snel mogelijk behandeld. Wij vragen uitdrukkelijk jullie begrip en geduld. Alle vragen worden zo snel als we kunnen beantwoord. 

 • Om hygiënische redenen kunnen wij maar 15 minuten per consultatie voorzien, daar wij nadien onze consultatieruimte moeten ontsmetten. We voorzien maximaal twee afspraken per uur, om te vermijden dat er contact is tussen patiënten in de wachtzaal. Gelieve hier ook aandacht en begrip voor te hebben dat we momenteel geen meerdere klachten/personen per consultatie kunnen behandelen.
 • Indien u op consultatie komt, vragen we om onderstaande?regels?te respecteren: 
  1. Gelieve een (zelfgemaakt) MONDMASKER of bandana of sjaal te dragen. Indien u hier niet over beschikt, kan u een mondmasker verkrijgen op de praktijk. Ook onze voorraden zijn beperkt, dus uw eigen mondmasker meebrengen draagt de voorkeur. 
  2. Gelieve uw HANDEN TE ONTSMETTEN bij binnenkomst. U vindt hiervoor alcoholgel in de wachtkamer 
  3. RAAK ZO MIN MOGELIJK AAN in de praktijk en de wachtkamer en HOUD zoveel mogelijk AFSTAND aub
  4. KOM indien mogelijk ALLEEN (minderjarigen of ernstig zorgbehoevenden max 1 begeleider) 
  5. KOM STIPT op uw afspraakuur, indien u te vroeg bent, gelieve dan nog even te wachten in uw auto 
  6. Uw consultatie betaalt u bij voorkeur VIA BANKCONTACT of PAYCONIQ. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden wij gepast cash geld. 
  7. Ontsmet bij het buitengaan van de praktijk opnieuw uw handen met de alcoholgel aan de deur van de praktijk. 


Tenslotte willen wij nogmaals uitdrukkelijk jullie begrip en geduld vragen. Het zijn moeilijke tijden en het is verre van ideaal, zowel voor u als voor ons. Wij doen ons uiterste best om u zo vlot en goed mogelijk voort te helpen. We proberen alle attesten/voorschriften binnen de 48u door te mailen/bezorgen, indien u telefonisch niet meteen iemand aan de lijn krijgt, probeer dan 5 minuutjes later nog eens, desnoods bellen we u zelf terug. Uiteindelijk zijn wij net zoals u ook gewoon maar mensen en met geduld, begrip en wederzijds respect slaan we ons hier samen door!

Hopend op uw begrip, 


Dr. Maria De Bondt 

Dr. Nancy Macharis 

Dr. Jitse Maes 

Dr. Saskia Wille 

Dr. Lotte Nees


AANKONDIGING PATIËNTENSTOP


Geachte patiënt(e), 


De laatste maanden hebben wij in onze praktijk heel wat nieuwe patiënten mogen verwelkomen doordat enkele collega's hun praktijk hebben stopgezet. Hierdoor is voor ons de werkload fors verhoogd, waardoor we nog met moeite voldoende tijd kunnen uittrekken voor onze patiënten. Ons doel is altijd geweest om voor elke patiënt voldoende tijd te maken en geen al te lange wachttijd te hebben vooraleer patiënten bij ons terecht kunnen.  

Daarom voelen wij ons genoodzaakt om een patiëntenstop in te voeren. Enerzijds om een tijdige en kwaliteitsvolle hulpverlening voor onze patiënten te garanderen, anderzijds om de werkdruk voor onszelf leefbaar te houden.  

Sinds kort hanteren wij als uitzondering op onze patiëntenstop:

- Patiënten die woonachtig zijn in Liezele

Hopend op uw begrip, 


Dr. Maria De Bondt 

Dr. Nancy Macharis 

Dr. Jitse Maes 

Dr. Saskia Wille