Wat meebrengen naar de consultatie (steeds na afspraak, geen vrije consultaties):
  • Uw ID kaart , 
  • klevertjes van de mutualiteit,
  • alle documenten voor werkonbekwaamheid of vertrouwelijk document van uw ziekenfonds,
  • papieren voor de verzekering bij ongevallen,
  • uw lijst van voor te schrijven medicatie

      VERLOFPERIODES : Zie tabblad "Dokters"

Dr. Maria De Bondt : telefonische consultaties


VoormiddagNamiddagAvond       
Maandag


Dinsdag


Woensdag
Afwezigafwezig
Donderdag


Vrijdag


Dr. Nancy Macharis

VoormiddagNamiddagAvond
 MaandagConsultatieHuisbezoekConsultatie
 DinsdagConsultatieHuisbezoek
 WoensdagConsultatieHuisbezoekConsultatie
 DonderdagHuisbezoekConsultatie
 VrijdagConsultatieHuisbezoekConsultatie 1 vrijdag op 2
Dr. Jitse Maes

VoormiddagNamiddagAvond
MaandagConsultatieHuisbezoekConsultatie
DinsdagConsultatieConsultatieConsultatie
WoensdagConsultatie

DonderdagConsultatieHuisbezoekConsultatie
VrijdagConsultatieConsultatieConsultatie 1 vrijdag op 2
Dr. Saskia Wille 


VoormiddagNamiddagAvond
MaandagHuisbezoekConsultatieConsultatie
DinsdagConsultatie

Consultatie /

Huisbezoek

Consultatie
Woensdag

werkzaamheden

voor ELZ

werkzaamheden

voor ELZ


DonderdagHuisbezoekConsultatieConsultatie 
VrijdagHuisbezoekConsultatieConsultatie 1 vrijdag op 2