Wat meebrengen naar de consultatie (steeds na afspraak, geen vrije consultaties):
  • Uw ID kaart , 
  • klevertjes van de mutualiteit,
  • alle documenten voor werkonbekwaamheid of vertrouwelijk document van uw ziekenfonds,
  • papieren voor de verzekering bij ongevallen,
  • uw lijst van voor te schrijven medicatie
Dr. Maria De Bondt


VoormiddagNamiddagAvond       
Maandag


Dinsdag


Woensdag


Donderdag

Vrijdag


Dr. Nancy Macharis

VoormiddagNamiddagAvond
 MaandagConsultatieHuisbezoekConsultatie
 DinsdagConsultatieHuisbezoekConsultatie
 WoensdagConsultatieHuisbezoekConsultatie
 DonderdagHuisbezoekConsultatie
 VrijdagConsultatieHuisbezoekConsultatie 1 vrijdag op 2
Dr. Jitse Maes

VoormiddagNamiddagAvond
MaandagConsultatieHuisbezoekConsultatie
DinsdagConsultatieConsultatieConsultatie
WoensdagConsultatie

DonderdagConsultatieHuisbezoekConsultatie
VrijdagConsultatieConsultatieConsultatie 1 vrijdag op 2
Dr. Lotte Nees


VoormiddagNamiddagAvond
 MaandagConsultatieConsultatie
 Dinsdag


 WoensdagHuisbezoekConsultatieConsultatie
 DonderdagConsultatieConsultatieConsultatie 1 donderdag op 2
 VrijdagConsultatieHuisbezoekConsultatie 1 vrijdag op 2
Dr. Saskia Wille


VoormiddagNamiddagAvond
MaandagHuisbezoek
Consultatie
Consultatie
DinsdagConsultatie

Consultatie /

Huisbezoek

Consultatie
WoensdagConsultatie

DonderdagHuisbezoek
Consultatie
Consultatie 1 donderdag op 2
VrijdagHuisbezoek
Consultatie
Consultatie 1 vrijdag op 2